Dùng smartphone khi đi bộ qua đường sẽ bị phạt nặng

Sống

Nhằm giảm các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, Hội đồng Khách bộ hành tại Australia đề xuất hình phạt nghiêm khắc dành cho người đi bộ sử dụng điện thoại khi đang băng qua đường.

Bài: VietnamPlus

05/07/2019, 18:20