Độc đáo bộ sưu tập thời trang có họa tiết lấy cảm hứng từ tem Italy

Thời Trang
Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)
Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)
Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Huy sử dụng những gam màu nóng và rực rỡ là chủ đạo. (Ảnh: BTC)
Bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hảo. (Ảnh: BTC)
Trong khuôn khổ sự kiện độc đáo có tên gọi ‘Angels of Italy-Những thiên thần nước Ý’ sẽ được tổ chức tại góc phố Lê Phụng  Hiểu (Hà Nội) ngày 2/6 tới… (Ảnh: BTC)

Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)


Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Huy sử dụng những gam màu nóng và rực rỡ là chủ đạo. (Ảnh: BTC)

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hảo. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ sự kiện độc đáo có tên gọi ‘Angels of Italy-Những thiên thần nước Ý’ sẽ được tổ chức tại góc phố Lê Phụng  Hiểu (Hà Nội) ngày 2/6 tới… (Ảnh: BTC)

Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)


Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Huy sử dụng những gam màu nóng và rực rỡ là chủ đạo. (Ảnh: BTC)

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hảo. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ sự kiện độc đáo có tên gọi ‘Angels of Italy-Những thiên thần nước Ý’ sẽ được tổ chức tại góc phố Lê Phụng  Hiểu (Hà Nội) ngày 2/6 tới… (Ảnh: BTC)

Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)


Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Huy sử dụng những gam màu nóng và rực rỡ là chủ đạo. (Ảnh: BTC)

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hảo. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ sự kiện độc đáo có tên gọi ‘Angels of Italy-Những thiên thần nước Ý’ sẽ được tổ chức tại góc phố Lê Phụng  Hiểu (Hà Nội) ngày 2/6 tới… (Ảnh: BTC)

Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)


Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Huy sử dụng những gam màu nóng và rực rỡ là chủ đạo. (Ảnh: BTC)

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hảo. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ sự kiện độc đáo có tên gọi ‘Angels of Italy-Những thiên thần nước Ý’ sẽ được tổ chức tại góc phố Lê Phụng  Hiểu (Hà Nội) ngày 2/6 tới… (Ảnh: BTC)

Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)


Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Huy sử dụng những gam màu nóng và rực rỡ là chủ đạo. (Ảnh: BTC)

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hảo. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ sự kiện độc đáo có tên gọi ‘Angels of Italy-Những thiên thần nước Ý’ sẽ được tổ chức tại góc phố Lê Phụng  Hiểu (Hà Nội) ngày 2/6 tới… (Ảnh: BTC)

Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)


Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Huy sử dụng những gam màu nóng và rực rỡ là chủ đạo. (Ảnh: BTC)

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hảo. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ sự kiện độc đáo có tên gọi ‘Angels of Italy-Những thiên thần nước Ý’ sẽ được tổ chức tại góc phố Lê Phụng  Hiểu (Hà Nội) ngày 2/6 tới… (Ảnh: BTC)

Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)


Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)Bộ sưu tập của nhà thiết kế Quang Huy sử dụng những gam màu nóng và rực rỡ là chủ đạo. (Ảnh: BTC)

Bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hảo. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ sự kiện độc đáo có tên gọi ‘Angels of Italy-Những thiên thần nước Ý’ sẽ được tổ chức tại góc phố Lê Phụng  Hiểu (Hà Nội) ngày 2/6 tới… (Ảnh: BTC)

Nhà thiế kế Minh Hạnh sẽ mang đến bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ các bộ tem của Italy. (Ảnh: BTC)


Người mẫu biểu diễn không chỉ là những người mẫu Việt Nam chuyên nghiệp mà còn có các công dân Italy đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, và những em bé Italy. (Ảnh: BTC)<im</im

Thực hiện: depweb

31/05/2016, 08:32