Đình chỉ công tác hàng loạt cán bộ liên quan vụ chặt cây xanh ở Hà Nội - Tạp chí Đẹp

Đình chỉ công tác hàng loạt cán bộ liên quan vụ chặt cây xanh ở Hà Nội

Hậu Trường


(Nguồn: Vietnam+)

 Theo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp, thành phố Hà Nội thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua. 

Đoàn thanh tra sẽ do Chánh Thanh tra thành phố chủ trì, các thành viên Đoàn gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố, Sở Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia đoàn.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu chậm nhất trong 30 ngày, đoàn phải báo cáo kết quả để Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại Thông báo kết luận ngày 20/3/2015; kiểm điểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan; đồng thời tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụ công tác thanh tra.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời chủ trương, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tới công luận.

Trước đó, tại buổi làm việc với Quận ủy Nam Từ Liêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị  cho biết, lãnh đạo thành phố đã thống nhất chỉ đạo dừng việc thay thế cây xanh trên các tuyến phố theo đề án của sở Xây dựng và yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phải đánh giá cho đúng, rà soát kỹ từng cây xanh định bỏ hoặc định thay thế.

Theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, các đơn vị liên quan “phải xem xét từng cây một với tinh thần hạn chế đến mức thấp nhất việc loại bỏ những cây đã trồng. Vấn đề cốt lõi là kết hợp hài hòa giữa kế thừa cái cũ, cái đã có với việc chỉnh sửa, làm mới.”

Bí thư Thành ủy nhận định: “phương pháp, cách thức thực hiện việc thay cây vừa qua còn nóng vội và giản đơn.” 

Cụ thể hơn, Bí thư Thành ủy chỉ đạo: Nếu xác định cây xà cừ không phù hợp để trồng trên các tuyến đường đô thị, thì từ nay, chúng ta không trồng cây xà cừ nữa. Nếu cần phải loại bỏ thì chỉ loại bỏ những cây nguy cơ gẫy, đổ, nguy hiểm chứ không phải bỏ tất các cây xà cừ đang tươi tốt trên mọi tuyến phố. 

Bí thư Thành ủy nhắc nhở các cơ quan thành phố ngoài việc có lộ trình, bước đi phù hợp trong việc thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố, thì  phải làm thật tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thấu hiểu và tạo sự đồng thuận. Khi các ý kiến của người dân chưa đồng thuận cần phải dừng lại để lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đúng đắn. 

Đồng thời, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cá nhân, đơn vị phải nghiêm túc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, bất cập trong cách làm vừa qua

Thực hiện: depweb

22/03/2015, 17:59