Diễn giả Đặng Kim Phượng trở thành thành viên Ban giám đốc International Youth Parliment - Tạp chí Đẹp

Diễn giả Đặng Kim Phượng trở thành thành viên Ban giám đốc International Youth Parliment

Tin Tức

IYP được thành lập với 2 mục đích: Dạy các kỹ năng lãnh đạo và đào tạo cho giới trẻ ở mọi quốc gia trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc; Chia sẻ các chiến thuật xử lý và giải pháp phòng ngừa cho các vấn đề của địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế.

IYP quy tụ những gương mặt trẻ tuổi và tài năng từ 195 quốc gia. Mỗi quốc gia sẽ có 4 người trình độ cao, từ 16 tuổi tới 29 tuổi. 780 thanh niên này sẽ được cố vấn và được học các kỹ năng về lãnh đạo, giao tiếp, các kĩ thuật trong giải quyết khủng hoảng cũng như đàm phán, các nguyên tắc khoan dung, liêm chính, hợp tác, nhân quyền và trách nhiệm.

childrenpeaceproject_aicap2
Đặng Kim Phượng và Tiến sĩ Paula Fellingham (bên phải) trong hoạt động dự án Children Peace Project tại Morocco

Quốc hội Thanh Niên Quốc Tế sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo địa phương, quốc gia và quốc tế để chia sẻ ý tưởng về cách tạo ra một thế giới thịnh vượng và hòa bình. Mọi người sẽ cùng làm việc trên 17 Mục tiêu Toàn Cầu về Phát Triển Bền Vững của Liên Hiệp Quốc, thống nhất trong giai đoạn 2015 – 2030.

speake_peacesummit_aicap2018
Đặng Kim Phượng cùng các diễn giả quốc tế trong khuôn khổ Global Prosperity and Peace Initiative tại Ai Cập và Morroco diễn ra vào tháng 10/2018

Thực hiện: depweb

10/01/2019, 10:20