DFS11 đêm thứ 2: Nổi loạn với BST “Bold” của Giao Linh

Thời Trang
Album


DFS11 đêm thứ 2: “Nổi loạn” với BST Bold của Giao Linh

Ảnh: Haipiano Nguyễn

 

Thực hiện: depweb

26/01/2013, 03:26