Đẹp 166: Hậu trường buổi chụp hình thời trang “Magic door”

Thời Trang

 

PV

Thực hiện: depweb

23/10/2012, 11:05