Đẹp 166: Hậu trường buổi chụp hình thời trang “Let them eat cake”

Thời Trang

PV

Thực hiện: depweb

23/10/2012, 11:04