Đấu giá “đất vàng” khi chuyển trụ sở các bộ

Tin Tức

Báo cáo gửi Thủ tướng của Bộ Xây dựng nêu nhận định, trụ sở của các bộ, ngành hiện phân tán tại các quận nội thành Hà Nội, thu hút lượng lớn cán bộ đến làm việc. Việc phân bố rải rác dẫn đến bất cập về hạ tầng, tập trung cao các phương tiện gây ách tắc giao thông cục bộ. Việc di dời sẽ góp phần quan trọng trong việc sắp xếp lại đô thị và giảm tải cho nội thành Hà Nội.

 

Trụ sở các bộ di dời, để lại những mảnh “đất vàng”.

Theo tính toán của Bộ Xây dựng, để đảm bảo yêu cầu đáp ứng về diện tích làm việc, cảnh quan môi trường và cơ sở hạ tầng bến bãi đỗ xe, dự kiến quỹ đất xây dựng các bộ, ngành khoảng 3 – 5 ha/trụ sở, tương đương 1.200 – 1.500 người/cơ quan. Các cơ quan TƯ và các đoàn thể khoảng 1-2 ha/trụ sở.

Có 17 bộ, cơ quan (trong đó có 11 bộ, 1 cơ quan thuộc Chính phủ và 5 cơ quan TƯ, các đoàn thể) sẽ di dời, tổng nhu cầu dự kiến khoảng 45 – 50 ha đất. Bộ Xây dựng đã xác định 2 địa điểm để bố trí xây dựng các khu hành chính tập trung là Khu trung tâm Tây Hồ Tây và Khu Mễ Trì.

Khu Tây Hồ Tây có tổng quỹ đất có thể khai thác vào mục đích xây dựng trụ sở khoảng 27ha, dự kiến xây dựng 8 trụ sở bộ ngành. Khu vực này được ưu tiên để bố trí xây dựng trụ sở các bộ có nhu cầu di dời sớm (trong giai đoạn 1), chỉ cần diện tích đất trung bình, gắn với lĩnh vực kinh tế tổng hợp và kinh tế ngành.

Khu vực Mễ Trì cách trung tâm chính trị Ba Đình khoảng 8km bố trí cho các bộ có nhu cầu đất rộng hơn. Dự kiến dành quỹ đất khoảng 20 ha xây dựng trụ sở làm việc 3 bộ và 1 khu liên cơ cho cơ quan trung ương các đoàn thể.

Trụ sở cũ của các bộ, ngành nằm trong diện di dời đều nằm ở vị trí đẹp, trên những tuyến phố chính trong nội đô và hầu hết đều có diện tích lớn. Vấn đề xử lý những khu “đất vàng” này khi các bộ ngành di dời đến vị trí mới, Bộ Xây dựng đề xuất thực hiện quản lý, sử dụng, chuyển đổi chức năng phù hợp với các quy hoạch, quy chế quản lý của TP Hà Nội. Hướng chuyển đổi chức năng các trụ sở cũ sang các mục đích công cộng, không gian xanh phục vụ cho cộng đồng được khuyến khích.

Đối với những công trình có giá trị về kiến trúc, cần được bảo tồn, hạn chế phá dỡ làm mất các giá trị, ưu tiêu sử dụng các công trình này cho các mục đích văn hóa. Đặc biệt, đối với các trụ sở nằm ở các khu vực có hạ tầng tốt nhưng xa trung tâm thì cho chuyển đổi sang các mục đích thương mại để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới.

Các quỹ đất, công trình sau khi di dời sẽ được quản lý chung, sau khi đánh giá giá trị, khả năng chuyển đổi, một số sẽ giao cho Chính phủ quản lý, một số sẽ giao cho UBND thành phố quản lý, một số sẽ thực hiện để chuyển đổi chức năng, đấu giá, tạo nguồn vốn xây dựng  chung cho các trụ sở mới.

Việc chuyển đổi chức năng cụ thể của từng lô đất sẽ được UBND TP Hà Nội, Bộ Tài chính đề xuất cụ thể ở các bước tiếp theo, làm cơ sở cho công tác định giá cho thực hiện đấu giá công khai theo quy định pháp luật.

Hướng thực hiện, Bộ Xây dựng đề xuất giao UBND Hà Nội “lo” vốn bồi thường giải phòng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với các dự án khu đô thị đang triển khai. Thành phố sẽ bàn giao đất sạch, có hạ tầng để xây dựng trụ sở các cơ quan TƯ. Để làm được việc này, UBND TP Hà Nội sẽ được tiếp quản một số cơ sở nhà đất để phục vụ cho các mục đích đô thị và tạo nguồn vốn để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tiến độ di dời dự kiến

Giai đoạn 2012 – 2013: Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện thi tuyển ý tưởng kiến trúc quy hoạch các khu hành chính tập trung để chọn lựa các ý tưởng nổi bật, sáng tạo.

Giai đoạn 2012 – 2014: Triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu Tây Hồ Tây và khu Mễ Trì. Công tác này gắn với 2 dự án đang triển khai là Khu trung tâm Tây Hồ Tây và Khu triển lãm quốc gia.

Giai đoạn 2012 – 2015: Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan của 6 Bộ và 1 cơ quan thuộc chính phủ.

Giai đoạn 2015 – 2020: Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở các cơ quan 5 bộ và 5 cơ quan trung ương các đoàn thể

Giai đoạn ngoài 2020: Thực hiện di dời và đầu tư xây dựng mới đối với các cơ quan ở nhóm chưa xem xét di dời và các cơ quan phát triển mới.

Theo Dân Trí

Thực hiện: depweb

25/09/2012, 17:12