Dập thêm vàng miếng bán ra thị trường - Tạp chí Đẹp

Dập thêm vàng miếng bán ra thị trường

Tin Tức
Theo đó, NHNN đẩy nhanh tiến độ gia công vàng miếng SJC từ vàng miếng thương hiệu khác để hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng có nguồn vàng chi trả cho các khoản huy động, giữ hộ đến hạn.

Ngân hàng Nhà nước phải theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình tất toán số dư huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng; áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết để quá trình tất toán thực hiện đúng tiến độ và quy định.

Đồng thời, tổ chức sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng; tiếp tục cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng cho các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, hồ sơ và thủ tục.

Các đầu mối chuyên trách triển khai thực hiện cơ chế mua bán vàng của Ngân hàng Nhà nước nhằm mục tiêu kiến tạo và đảm bảo sự lưu thông của thị trường; theo dõi sát diễn biến thị trường vàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng.

Tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép.

NHNN cũng sẽ quản lý chặt chẽ việc thành lập mới các TCTD và mở rộng mạng lưới của TCTD. Sẽ hạn chế mở rộng mạng lưới của TCTD ở các khu vực đô thị, chỉ cho phép mở chi nhánh, PGD đối với các TCTD có khả năng quản trị tốt, hoạt động có hiệu quả và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, bên cạnh có nhu cầu mở chi nhánh tại các địa bàn thực sự có nhu cầu về dịch vụ ngân hàng. NHNN sẽ không cho phép, thậm chí thu hồi giấy phép chi nhánh, PGD của TCTD có nhiều yếu kém về quản trị, vi phạm quy định an toàn và đặt ở những nơi không mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2013, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh NHNNg điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, gắn kết chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát thấp hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao hơn, tổng phương tiện thanh toán hợp lý, điều hành lãi suất và tỷ giá phù hợp… Trước mắt, định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 14 – 16%, tín dụng tăng 12% và căn cứ vào diễn biến tình hình thực tế để điều chỉnh phù hợp.

Theo VEF

Thực hiện: depweb

01/02/2013, 10:39