Danh mục thuốc điều trị cho F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế - Tạp chí Đẹp

Danh mục thuốc điều trị cho F0 tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Sức Khỏe

Hướng dẫn của Bộ Y tế nêu rõ các trường hợp F0 điều trị tại nhà sẽ được kê các thuốc hạ sốt, giảm đau, kháng virus.

Theo Bộ Y tế, riêng thuốc chống đông và chống viêm cho các F0 điều trị tại nhà sẽ không được phát sẵn mà do bác sỹ kê và chỉ dùng một ngày trong khi chờ chuyển đến viện.

Tác giả: VietnamPlus

11/02/2022, 17:07