Đà Nẵng: Tốt nghiệp loại giỏi mới được thi công chức - Tạp chí Đẹp

Đà Nẵng: Tốt nghiệp loại giỏi mới được thi công chức

Tin Tức

Ngày 10-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc UBND TP Đà Nẵng năm 2012.

Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn một lực lượng cán bộ nguồn được đào tạo bài bản. Trong ảnh: lớp đào tạo cán bộ nguồn của thành phố vừa tốt nghiệp trong năm 2010 – Ảnh: Đ.NAM 

Theo đó, đối  tượng được dự thi ngạch chuyên viên là những người được tiếp nhận, bố trí công tác theo chính sách thu hút nhân lực của thành phố, đối tượng đào tạo theo đề án 47, 393 có trình độ đại học, sau đại học, được bố trí làm việc tại các cơ quan, đơn vị của thành phố và được đơn vị sử dụng đánh giá xếp loại tốt trở lên.

Người tốt nghiệp đại học trở lên đang hợp đồng lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và được cơ quan sử dụng đánh giá xếp loại tốt trở lên cũng được dự thi.

Riêng đối với người không công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Đà Nẵng phải tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc tốt nghiệp sau đại học (có bằng đại học loại khá trở lên) từ năm 2011 trở về trước mới được dự thi.

Ngoài ra, người tốt nghiệp thủ khoa các cơ sở đào tạo đại học trong nước, người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài… được tiếp nhận không qua thi tuyển.

Thời gian thi tuyển công chức dự kiến được tổ chức vào tháng 11-2012.

Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

11/09/2012, 07:53