Cùng nhau chúng ta sẽ mạnh hơn - Tạp chí Đẹp

Cùng nhau chúng ta sẽ mạnh hơn

Sức Khỏe

Hưởng ứng chiến dịch nhận thức ung thư vú “Cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh hơn” được phát động trên toàn cầu, 5 gương mặt nổi bật xuất hiện cùng Đẹp trong một bộ hình đặc biệt. Chưa bao giờ sự hy sinh vì nghệ thuật của họ trở nên ý nghĩa như thế, với những lời kêu gọi đầy nhân văn và hữu ích với cộng đồng.

 

Thực hiện: depweb

14/10/2013, 14:20