Công bố Báo cáo đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011

Tin Tức

 

Ảnh minh họa – Internet

Dự án V-IMP với khoản tài trợ 975.000USD từ quỹ Liên hợp quốc dựa trên việc theo dõi 1944 doanh nghiệp, trong đó, 33% số doanh nghiệp là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với phần lớn là các doanh nghiệp cơ khí, dệt may, cao su, nhựa gia đình…từ 9 tỉnh để với 3 nghiên cứu chính là chuỗi cung ứng, theo dõi đầu tư Việt Nam và công cụ trao đổi giữa các đối tác.

Theo các chuyên gia kinh tế, những năm gần đây công nghiệp Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm một phần đáng kể trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam, đóng góp vào thành công đó có một phần không nhỏ từ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Do đó, Việt Nam cần hiểu biết hơn nữa về tác động của FDI trong quá trình phát triển của mình.

Theo đánh giá, hệ thống theo dõi đầu tư Việt Nam (V-IMP) sẽ hướng vào các cơ hội để Việt Nam thu hút đầu tư FDI vào các lĩnh vực sản xuất, cụ thể, giúp ban quản lý dự án có một cái nhìn đúng hơn về chuyển dịch cơ cấu đầu tư – đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đầu tư của Việt Nam.

Theo ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay, với nhu cầu chuyển dần các dự án đầu tư nước ngoài theo quy mô, số lượng dự án sang hiệu quả chất lượng, dự án Hệ thống theo dõi đầu tư Việt Nam ra đời sẽ góp phần giúp quản lý tốt hơn các dự án FDI./.

Theo TTXVN

Thực hiện: depweb

28/06/2012, 07:09