Có lối thoát cho vàng miếng phi SJC

Tin Tức

Có lối thoát cho vàng miếng phi SJC

Biểu đồ biến động giá vàng SJC từ 2010 đến nay. Nguồn: SJC

Sau một thời gian chờ đợi, Ngân hàng Nhà nước ngày 12.3 chính thức ký ban hành thông tư 06 nhằm hướng dẫn các quy định về hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước.

Quy định này được áp dụng đối với các TCTD, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Một điểm đáng lưu ý, Ngân hàng Nhà nước quy định loại vàng miếng giao dịch là vàng miếng hàm lượng 99,99%, loại 1 (một) lượng do Ngân hàng Nhà nước cho phép sản xuất hoặc tổ chức sản xuất trong các thời kỳ.

Trong thời gian trước mắt, loại vàng miếng giao dịch mua bán với Ngân hàng Nhà nước là vàng miếng do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất (vàng miếng SJC). Tuy nhiên, tùy điều kiện thực tế, trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét mua bán các loại vàng miếng khác do Ngân hàng Nhà nước đã cho phép sản xuất trong các thời kỳ.

Đây có thể là lối thoát cho các loại vàng miếng phi SJC được phép gia công suốt một thời gian dài trước khi SJC trở thành thương hiệu vàng miếng quốc gia. Được biết, loại vàng miếng giao dịch cụ thể sẽ được thông báo cho các TCTD, doanh nghiệp trong thông báo mua, bán vàng miếng hoặc thông báo đấu thầu mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước.

Quy trình mua bán cụ thể cũng được Ngân hàng Nhà nước ấn định, theo đó cơ quan này có thể thực hiện qua hình thức gồm mua, bán trực tiếp và mua, bán qua đấu thầu theo giá hoặc đấu thầu theo khối lượng. Thời hạn thanh toán và giao vàng cũng được Ngân hàng Nhà nước quy định rất rõ.

Cụ thể, với trường hợp Ngân hàng Nhà nước bán vàng, thời hạn thanh toán tiền mua vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1), thời hạn giao vàng là ngày làm việc tiếp theo ngày thanh toán đầy đủ tiền mua vàng. Đối với trường hợp Ngân hàng Nhà nước mua vàng, thời hạn giao vàng chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo ngày ký xác nhận giao dịch (T+1) và thời hạn thanh toán là ngày làm việc liền kề tiếp theo ngày giao vàng đầy đủ.

Song căn cứ vào mục tiêu điều hành chính sách và diễn biến thị trường vàng trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước có thể quyết định thời hạn giao vàng khác với thời hạn quy định nêu trên tại thông báo mua, bán vàng miếng hoặc thông báo đấu thầu cho các TCTD và doanh nghiệp.

Theo Lao động

Thực hiện: depweb

13/03/2013, 00:03