Chuyên đề: Undo

Sống

Undo, trước hết, nghĩa là tháo, cởi, mở, xóa, phá hủy… Undo là một phím trên máy tính, có chức năng phục hồi, quay trở lại những thao tác, văn bản trước đó (có giới hạn). Nếu có phím undo trong cuộc đời, nó sẽ đứng ở vị trí quá khứ trong quá khứ – hiện tại – tương lai. Nhưng có thể nói đây là quá khứ giả tưởng, bởi nó hoàn toàn không và chưa xảy ra.

Đó chỉ là giả định. Chỉ cần một câu: “Giá như có phím undo…”, giá như bạn được quay trở về thời điểm đó, bạn sẽ thay đổi mình như thế nào? Và nếu ai cũng được undo, điều gì sẽ xảy ra? Giá như được undo, được làm lại liệu bạn có thay đổi được vận mệnh của mình không?

Thực hiện chuyên đề: Nguyễn Lan Anh

Các tin liên quan:
Biết thức tỉnh – khỏi undo!
Rồi bên vết thương tôi quỳ…
Thủy Hương – Thăng trầm làm nên số phận
Giá đừng có giậu mồng tơi
Undo để tìm yêu thương
Undo cuộc tình
Hãy nghe họ nói về undo
Qúa khứ có đường về

 

Thực hiện: depweb

12/06/2009, 13:49