Chuyên đề sống: Mẹ

Sống

"Thiên kinh vạn quyển, Hiếu nghĩa vi tiên",
 (Ngàn quyển kinh, vạn quyển sách, đều lấy Hiếu làm đầu)
 
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi, héo mòn.
 

Thực hiện: depweb

12/08/2008, 18:13