Chuyên đề phụ nữ thời hiện đại: Alpha & Beta?

SốngThời thế đã thay đổi, phụ nữ đang làm được những việc mà đàn ông chưa bao giờ thích và nghĩ là phụ nữ có thể làm được như vậy. Một thế cân bằng mới xuất hiện, trong đó phụ nữ là Alpha còn nam giới là Beta.

Alpha Vs Beta


Để phụ nữ được là Alpha


Những người phụ nữ Alpha


Tại sao tôi yêu người vợ Alpha?


Tại sao tôi rời bỏ người chồng Beta?


Những cặp Alpha – Beta Hollywood


Tổ chức chuyên đề: Vũ Thủy – Tổ chức hình ảnh: Minh Ngọc
Photographer: Danny Nguyen
Make-up: Anh Vũ
Model: Diễm Châu – Minh Trung

Thực hiện: depweb

20/08/2008, 15:57