Chuyên đề: Mùa khói

Sống


Mùa đông, với nhà thơ Trần Dần là “Đại lộ khói”, với nhạc sĩ Dương Thụ “vẫn là khói rạ”
… Còn với tôi, mùa đông, là ký ức, mờ, hư vô, như khói…

Tổ chức chuyên đề: Vũ Thuỷ
Ảnh: Passion

Các tin liên quan khác:
– Mùa đông với các nghệ sĩ
– Phỏng vấn mùa đông
– Tiếng thở dài mùa đông
– Độc thoại mùa đông
– Vị của những câu chuyện mùa đông
– Những ngăn tủ mùa đông…
– Mùa đông một nửa
– Chàng trai mùa đông
 

Thực hiện: depweb

09/01/2010, 15:43