Chuyên đề: Chuyện của chúng tôi

Tin Tức

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái 31 năm một mình trên con đường mà trực giác mách bảo. Trang Thanh làm báo với trái tim nhà thơ. Uyên Ly một mình đi Mỹ viết loạt bài về hành trình của nhật ký Đặng Thùy Trâm sau hơn 30 năm thất lạc; lăn xả tường thuật về tình hình người lao động Việt Nam và số phận những nạn nhân chiến tranh trong cuộc giao tranh vũ trang tại Lebanon giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah. Thu Hiền, một trong những nhà báo năng động điển hình của đất Sài Gòn…

Uyên Ly: Chuyện về Tôi 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái: “Mình tôi đi trên đường…”

 

  

 

Nhà thơ Trang Thanh: Được, mất tùy duyên

 

  

 

Thu Hiền: Chuyện về Tôi

 

 

 

Nhật Mai: Chuyện về Tôi

 

 

 

Thu Uyên: Chuyện về Tôi

 

 

 

 

Tổ chức chuyên đề: Vũ Thủy

Hình ảnh: Na Sơn

 

 

 

 

 

Thực hiện: depweb

09/06/2008, 11:12