Chuyên đề: Belly dance

Sống

Belly dance (múa bụng) là bộ môn nghệ thuật hình thể được hình thành từ điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý, điều kiện lao động và loại hình âm nhạc truyền thống của các nước Trung Đông.

Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với nắng, gió và đời sống lao động trên lưng lạc đà, tiếng trống daburka trong bộ gõ của các dân tộc sinh sống trong thế giới Arab, người dân Trung Đông đã hình tượng hóa bằng điệu múa với những chuyển động mô phỏng đời sống lao động của chính họ, chẳng hạn như dáng đi của lạc đà thể hiện bằng kĩ thuật camel trong múa bụng.

Tổ chức chuyên đề: Nguyễn Lan Anh
Cảm ơn sự giúp đỡ của Phương Liên, Huyền Trang (Nhóm ISIS)
Vũ sư người Hàn Quốc Ara Hwang

Các tin liên quan khác:
Chuyện múa bụng
Belly dance Sài Gòn đường xa vạn dặm
Kevin Quân – tôi cực kỳ điên
Nỗi buồn Belly dance
Múa bụng ư?
Tôi lại bắt đầu chán múa bụng!

Thực hiện: depweb

07/12/2009, 16:51