Chuyên đề: Bản năng đàn bà

Sống

Tôi rất thích cách phụ nữ xưng Em, “Vâng, Em là đàn bà!” Nghe đầy dịu dàng, khiêm nhường, nhưng lại ẩn chứa sự tự hào, kiêu hãnh. Người đàn bà đúng nghĩa, là người sống bằng bản năng của mình, nhưng không phải một thứ bản năng cố hữu, mà là bản năng lý trí, bản năng trưởng thành (nếu không, người ta đã gọi cô là thiếu nữ).

Và người đàn bà chỉ thật sự đàn bà, khi cô hiểu được giá trị của mình một cách đầy đủ nhất, để cô vừa khiêm nhường vừa kiêu hãnh mà nói, “Vâng, Em là đàn bà!”

Tổ chức chuyên đề: Vũ Thủy

Các tin liên quan:
Thanh Lam: "Bản năng của tôi là sức khoẻ"
Anh yêu em, nhất!
Mỹ Linh: "Phụ nữ như là nước"
Em không phải là đàn bà, em là cà chua
Chữ nghĩa đàn bà
Nora & bản năng gốc
Đỗ Bảo – Tính cách đàn bà trong đàn ông

Thực hiện: depweb

12/03/2009, 12:57