Chỉ mất 2 ngày để trở thành xe “chính chủ”

Tin Tức

Đây là một nội dung thuộc Thông tư 12/2013/TT-BCA sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 20, Thông tư 36/2010 của Bộ Công an vừa được Bộ trưởng Trần Đại Quang ký ban hành.

Theo quy định tại thông tư này, trường hợp đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng phải có giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe để làm thủ tục đăng ký.

Đồng thời, phải có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe do công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú; chứng từ nộp lệ phí trước bạ; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Xe có đầy đủ giấy tờ và đầy đủ thủ tục liên quan chỉ mất 2 ngày để hoàn thành việc sang tên chuyển chủ.

Trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe.

Ngoài ra, thông tư còn nêu rõ, trường hợp làm thủ tục sang tên xe trong cùng tỉnh. Cụ thể, đối với trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, cơ quan đăng ký xe tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, viết giấy hẹn.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe phải giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe…

Đối với trường hợp làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác cũng tương tự…

Trường hợp không có chứng từ chuyển nhượng xe, cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên xe, kiểm tra đủ thủ tục quy định, thu giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe; viết giấy hẹn cho người sử dụng xe.

Giấy hẹn có giá trị được sử dụng xe trong thời gian 30 ngày chờ cơ quan đăng ký xe trả kết quả.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

12/03/2013, 19:38