Cây sưa lớn nhất Việt Nam bị lâm tặc đốn hạ - Tạp chí Đẹp

Cây sưa lớn nhất Việt Nam bị lâm tặc đốn hạ

Tin Tức

Cây sưa cách xã Thượng Trạch một ngày rưỡi đi bộ, vẫn xanh tốt trước khi bị đốn hạ.

Kiểm lâm Phong Nha – Kẻ Bàng cũng như hai đồn biên phòng Cà Ròng, Cồn Roàng đang nắm tình hình và triển khai lực lượng tuần tra nhằm ngăn chặn việc lâm tặc vận chuyển gỗ sưa.

Một nhóm đầu nậu khoảng 10 người ở miền Bắc, qua dắt mối của các đầu nậu ở Quảng Bình, đã vào rừng để mua bán cây sưa nói trên.

Theo giới đầu nậu, nếu nhóm lâm tặc cưa xẻ cây sưa thành những bộ ngựa (phản) thì giá trị của nó có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Liên quan cây sưa của hai cha con ông Lê T. đốn hạ ở Hung Sắn cách đây 10 ngày, ông Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, cho biết: Hai cha con ông Lê T nói rằng, tình cờ phát hiện trong khi đi đặt bẫy trong rừng Phong Nha – Kẻ Bàng nên đốn hạ. Số gốc rễ được mang về bán trước với giá 195 triệu đồng.

Một nhóm người ở xã Hưng Trạch phát hiện và vào cướp toàn bộ số gỗ đã được cưa xẻ khi họ chưa kịp mang về.

Theo Tiền Phong

Thực hiện: depweb

20/10/2012, 07:19