Cận cảnh con cá lăng hơn 100kg người dân bắt được trên sông Tiền

ĐẸP MEN
ttxvn_ca_lang_1
Con cá lăng dài hơn 2,2m, đường kính 1,1m, nặng hơn 100kg. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
ttxvn_ca_lang_2
Con cá lăng dài hơn 2,2m, đường kính 1,1m, nặng hơn 100kg. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
ttxvn_ca_lang_3
Người dân đánh bắt được con cá này trên sông Tiền tại khu vực tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
ttxvn_ca_lang_4
Con cá lăng dài hơn 2,2m, đường kính 1,1m, nặng hơn 100kg. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)

Thực hiện: depweb

20/06/2018, 14:13