Ca sĩ Thủy Tiên trước giờ biểu diễn

Thời Trang

Còn đây là một số hình ảnh 40 phút trước giờ diễn:


Cập nhật liên tục

Thực hiện: depweb

15/10/2011, 20:42