BLACK VINEGAR

Bộ Văn hóa chính thức lên tiếng về màu sơn mới của Nhà hát Lớn

Hậu Trường

Cụ thể, khi tiến hành chọn màu sơn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lưu ý Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội phải lựa chọn màu sơn giống với màu sơn được sử dụng trong đợt trung tu năm 1997. Màu sơn này đã được các nhà nghiên cứu, các nhà kiến trúc và những nhà văn hóa chấp thuận.


Đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, khi hoàn thành, nước sơn chính thức sẽ giống với màu sơn được sử dụng trong đợt trung tu năm 1997

Ông Phan Đình Tân cho biết, theo báo cáo của Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, việc sơn lại Nhà hát Lớn Hà Nội mới bắt đầu; dự kiến ít nhất 1 tháng nữa mới hoàn thành.

Ngoài lớp sơn đầu tiên đang được phủ lên Nhà hát Lớn, phía thi công sẽ phải sơn tiếp nhiều lớp nữa. Bởi vậy, màu sơn như hiện tại chưa phải là màu sơn cuối cùng. “Chắc chắn, nước sơn chính thức khi hoàn thành sẽ giống với màu sơn được sử dụng trong đợt trung tu năm 1997,” ông Tân nhấn mạnh.


Theo báo cáo của Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, việc tu sửa, sơn lại công trình này dự kiến kéo dài trong ít nhất 1 tháng nữa

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho biết: Nhà hát Lớn Hà Nội là công trình quốc gia trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc triển khai cải tạo sơn tường hay cải tạo bên trong, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội đã thực hiện đúng quy trình, có xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền và được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ trước khi thực hiện

Theo: An Ngọc/Vietnamplus

Ảnh: Lê Doãn Đức

Thực hiện: depweb

24/07/2015, 10:30