Bộ màu nhuộm: Selective Color Evo

Đẹp Giá Trị Vàng

Bộ sản phẩm gồm VO Oxy là dung dịch oxy hóa màu và màu nhuộm light Glitch Color. VO Oxy chứa nồng độ chất tẩy, chất kích hoạt màu cho tóc, thiết kế cho các sản phẩm màu của Selective Professional. Hương thơm với công thức lý tưởng cho việc sử dụng kết hợp với màu EVO. Màu nhuộm light Glitch Color tạo light nổi bật đơn giản, chỉ cần tẩy trắng sơ qua. Phong cách độc đáo với các màu thời trang, có thể dùng cho màu tóc tự nhiên hay màu tóc nổi bật.

PV


logo

Thực hiện: depweb

14/11/2015, 10:03