Bệnh cúm mùa: Tác nhân gây bệnh, biểu hiện và cách phòng chống - Tạp chí Đẹp

Bệnh cúm mùa: Tác nhân gây bệnh, biểu hiện và cách phòng chống

Sức Khỏe

Không khí ô nhiễm và thời tiết thường thay đổi đột ngột là thời điểm cho các loại virus, vi khuẩn gây bệnh cho người, đặc biệt là bệnh cúm mùa.

Tác giả: VietnamPlus

20/12/2019, 14:00