Bài thi tốt nghiệp THPT 2,5 điểm thành… 10 điểm

Tin Tức
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết sau khi nhận được đơn xin phúc khảo bài thi của em Nguyễn Thanh Huy, hội đồng chấm đã chấm lại bằng máy. Kết quả, điểm bài thi của Huy vẫn như cũ (2,5 điểm). Tuy nhiên, sau khi chấm tay, kết quả bài thi lại đạt điểm 10.

 

Học sinh xem kết quả thi tốt nghiệp THPT 2012.

Ông Hoàng cho biết nguyên nhân dẫn đến sự cố này là do giấy làm bài thi trắc nghiệm của thí sinh Nguyễn Thanh Huy ngắn hơn so với chuẩn của tờ giấy làm bài thi. Điều này làm cho máy chấm sai kết quả bài làm.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM đồng thời là Chủ tịch Hội đồng chấm phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT, giải thích thêm: Tất cả những bài thi trắc nghiệm đều được chấm bằng máy. Tờ giấy làm bài trắc nghiệm khi đưa vào máy chấm sẽ nằm cố định trong khuôn và được định hình bằng 4 góc của tờ giấy. Nếu tờ giấy có kích thước lệch chuẩn (ngắn hơn, dài hơn, sứt góc…) thì sẽ dẫn đến kết quả bị chấm sai.

Ông Hoàng cho biết đây là sự cố hy hữu vì ngoài bài thi của em Huy, hội đồng chấm đã chấm tay lại hơn 100 bài thi trắc nghiệm có yêu cầu phúc khảo (cả hệ THPT và giáo dục thường xuyên), kết quả vẫn không thay đổi so với máy chấm.

Theo NLĐ

Thực hiện: depweb

29/06/2012, 14:52