Ba người đẹp tập yoga trên núi cao 2.000m gây xôn xao

Hậu Trường


Yoga vốn được coi là một môn thiền, giúp người tập củng cố sức mạnh bên trong cũng như ổn định tinh thần


Nhưng đối với những người phụ nữ ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc…


… khi họ quyết định lựa chọn ngọn núi Phục Ngưu cao 2000m làm nơi tập luyện


Chính cách tập luyện độc đáo này đã khiến…


… cư dân mạng Trung Quốc hiện đang hết sức xôn xao

Theo: Lâm Anh/Vietnamplus

Ảnh: CCTV News

Thực hiện: depweb

20/07/2015, 10:19