45 năm chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến Việt Nam

ĐẸP MEN

Fidel Castro là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền Nam chỉ ít tháng sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết (1/1973).

infographics_fidel

 

Thực hiện: depweb

11/09/2018, 09:55