1,3 triệu người Việt Nam đang thất nghiệp

Tin Tức

Theo đó, giai đoạn hai (2012-2016) của Dự án Tăng cường Quan hệ Lao động với mức ngân sách ước tính 3 triệu USD sẽ hỗ trợ phát triển quan hệ lao động ở Việt Nam, cải tổ chính sách tiền lương trong đó bao gồm việc soạn thảo Luật Lương Tối thiểu, và thực hiện Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi.

Ảnh Minh Họa

Bên cạnh đó, khoảng 1 triệu USD sẽ được dành cho giai đoạn hai (5 năm) của Dự án Hỗ trợ Cạnh tranh Bền vững các Doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động và khả năng tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời thúc đẩy các quyền của người lao động.

Chính phủ Luxembourg cũng vừa đóng góp 980.000 euro (tương đương hơn 1,27 triệu USD) giúp ILO tiếp tục hỗ trợ phát triển việc làm cho lao động trẻ nông thôn ở 4 quốc gia trong đó có Việt Nam.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia về Việc làm Bền vững (do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội làm chủ tịch) thực hiện các dự án trên sẽ giúp cải thiện chất lượng và chiều sâu của sự tăng trưởng kinh tế quốc gia thông qua nguồn nhân lực chất lượng cao, việc làm bền vững và phát triển doanh nghiệp bền vững. Chương trình đồng thời sẽ giúp Việt Nam trở thành một “quốc gia công nghiệp hiện đại” bằng cách đẩy mạnh các thể chế quản lý thị trường lao động. Hiện khoảng 1,3 triệu người Việt Nam đang thất nghiệp. Hơn một nửa trong số này là những người trong độ tuổi 15-24 và xu hương lao động trẻ thất nghiệp đang tiếp tục gia tăng. Ngay đối với những người đang có việc làm, chất lượng công việc cũng là một điều đáng bàn. Khoảng 69% lao động nữ và 54% lao động nam hiện được xếp vào nhóm dễ bị tổn thương.

Theo Hà Nội Mới

Thực hiện: depweb

25/09/2012, 14:27