Triết lý 8 bước

DELETED

Từ “yoga” có nguồn gốc trong tiếng Phạn là yuj, có nghĩa là “hợp nhất lại” hoặc “kết nối lại”, còn một nghĩa khác có liên quan là “đặt trọng tâm vào” hoặc “sử dụng”.

Hiểu một cách đơn giản thì yoga nghĩa là sự hợp nhất giữa thể xác và tâm hồn, giữa cá nhân và vũ trụ. Và do mục tiêu của phương pháp là hợp nhất với Ý thức Vũ trụ nên nó cũng được gọi là Astaunga Yoga, hay yoga tám bước.

+ Hai bước đầu tiên là thực hành Yama và Niyama, hay các nguyên tắc đạo đức hướng dẫn sự phát triển của con người, mục tiêu là để đạt tới sự hoàn thiện của tâm trí.

+ Bước thứ ba là Asana. Một Asana là một tư thế được giữ cố định một cách thoải mái. Đây là phần nổi tiếng nhất của yoga, nhưng nó cũng thường bị hiểu sai. Asana không phải là các bài tập thông thường như thể dục. Asana là những bài tập đặc biệt có hiệu quả cụ thể lên các tuyến nội tiết, các khớp, cơ bắp, dây chằng và dây thần kinh.

Khía cạnh quan trọng nhất của Asana là tác động lên các tuyến nội tiết, nơi tiết xuất hoóc-môn trực tiếp vào máu. Nếu một trong các tuyến nội tiết tiết xuất quá ít hoặc quá nhiều thì cơ thể sẽ có vấn đề.

Bên cạnh việc mang lại sức khoẻ thể chất, các Asana có một ảnh hưởng quan trọng đối với tâm trí. Sự cân bằng của các tuyến nội tiết giúp cho sự cân bằng của tâm trí. Cũng nhờ tác động mạnh lên các trung tâm thần kinh, các Asana giúp kiểm soát các khuynh hướng tâm trí ở các trung tâm này.

+ Bước thứ tư là Pranayama hay kiểm soát năng lượng sức sống. Yoga định nghĩa cuộc sống như trạng thái tồn tại song song của sóng thể chất và tâm trí. Các năng lượng sức sống này gọi là các vayu hay “khí”. Có mười loại khí vayu trong cơ thể con người, chịu trách nhiệm về các hoạt động chuyển động bao gồm thở, lưu thông máu, bài tiết, vận động tứ chi… Điểm kiểm soát của tất cả các khí vayu này là một cơ quan gọi là Pranendriya.

Trong Pranayama có một quá trình đặc biệt điều chỉnh hơi thở để nhịp của Pranendriya dừng lại và tâm trí trở nên yên tĩnh. Pranayama cũng điều chỉnh lại sự cân bằng của năng lượng sức sống trong cơ thể. Luyện tập Pranayama là một bài tập phức tạp và có thể nguy hiểm nếu không được chỉ dạy và hướng dẫn bởi một người thầy có kinh nghiệm.

+ Bước thứ năm là Pratyahara có nghĩa là rút tâm trí khỏi sự ràng buộc với ngoại cảnh. Trong thiền định yoga, đó là quá trình người tập thiền thu rút tâm trí về một điểm trước khi nhắc câu chú mantra.

+ Bước thứ sáu là Dharana. Dharana có nghĩa là tập trung tâm trí vào một điểm cụ thể. Điểm này (gọi là Ista Cakra) khác nhau ở từng người và do người thầy dạy thiền chỉ dẫn khi khai tâm. Khi tâm trí được tập trung vào điểm đó, quá trình niệm câu chú mantra bắt đầu. Khi mất tập trung, người tập phải lặp lại quá trình đưa tâm trí trở về điểm tập trung đó. Việc luyện tập mang tâm trí đến một điểm tập trung là một dạng của Dharana.

Khi một người thành thạo kỹ năng Dharana, người đó có thể học bước thứ bảy là Dhyana. Quá trình này phức tạp và chỉ được dạy khi người tập đã luyện tất cả các bước trước đó, đặc biệt là Dharana. Dhyana giúp hoàn thiện lớp tâm trí tinh vi nhất và dẫn người tập tới bước cuối cùng của Astaunga Yoga là Samadhi.

+ Samadhi không giống bảy bước nêu trên bởi nó không phải là một bài tập mà đúng hơn là kết quả của các phần khác của Astaunga Yoga. Đó là thu hút tâm trí vào cái mà triết lý Yoga gọi là Ý thức Tối cao. Những ai kinh nghiệm trạng thái này không thể giải thích hoặc miêu tả được nó bởi nó diễn ra khi tâm trí ngưng hoạt động./.

Thực hiện: depweb

03/10/2006, 13:33