Giới thiệu về Đẹp

About Dep

Đẹp

Eco-System

Đẹp Eco-System là hệ thống đa nền tảng dành cho nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau, bao gồm tạp chí in, tạp chí online, ấn phẩm trên thiết bị di động, các nền tảng YouTube, Facebook, Instagram, TikTok và các sự kiện giải trí.

Đẹp Eco-System is a multi-platform system for different audiences, including traditional printed magazines, electronic publications on mobile devices, online magazines, and multi-platforms such as Youtube, Facebook , Instagram, TikTok, entertainment events and hubs which are mobile connectivity solutions.

 
Đẹp
Online
Đẹp
Social
Đẹp
In
Đẹp
Event

Về tạp chí Đẹp

About Dep

Đẹp là tạp chí về Thời trang, Làm đẹp, Giải trí và Phong cách sống, phản ánh một cách gần gũi cuộc sống và góc nhìn của những người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Đẹp is a magazine about Fashion, Beauty, Entertainment and Lifestyle, which closely reflects the life and perspective of modern Vietnamese women.

Ra đời từ năm 1999, Đẹp đã trở thành một ấn phẩm thân thuộc đối với nhiều thế hệ độc giả ở Việt Nam. Những chuyên đề đặc biệt với lối khai thác sâu sắc, mới mẻ và thẳng thắn của Đẹp luôn là món “đặc sản” được bạn đọc đón đợi. Bên cạnh đó, Đẹp còn ghi ấn tượng mạnh trong lòng người đọc bởi những bộ hình thời trang được đầu tư công phu và đậm tính nghệ thuật.

First published in 1999, Đẹp has become a familiar publication for many generations of readers in Vietnam. The special topics with the profound, fresh and straightforward exploitation of Đẹp are always a “specialty” that is eagerly awaited by readers. Besides, Đẹp also leaves a strong impression in the hearts of readers by elaborately and artistically invested fashion pictures.

 

Sự kiện | Events

Sản phẩm - Chương trình | Product - Program

Cộng đồng | Community

Thông số Đẹp in

Numbers of Dep Print

Số lượng xuất bản | Publications

25.000 cuốn/kỳ

25.000 magazines/period

Tỉ lệ chuyển tay | Pass Rate

3 người/cuốn

3 people/magazine

Độ tuổi | Age

22-45

Thu nhập | Income

A, A+, B, B+

Địa lý | Placement

Đô thị

Urban

Tỉ lệ phân bổ
theo địa lý
Geographic
Distribution Ratio

Hành vi và sở thích
Behaviour & Interest

Hiện đại
Yêu thời trang & làm đẹp
Nắm bắt xu hướng

Modern
Love fashion & beauty
Trendy

Tỉ lệ đọc giả
Readers Ratio