Báo giá
Đẹp Social

Đẹp Social's Quotation

Báo giá | Quotation

Facebook

Ảnh cover | Cover Photo

Cover được thiết kế phù hợp với nội dung Fanpage/Replaces Đẹp Magazine Fanpage cover photo with promotional advertisement

Size: 851 x 315px
Giá/Price: 30.000.000VND/tuần


Post hình | Post Picture

100-400 chữ & 1 ảnh/100-400 words & 1 image

Giá/Price: 12.000.000VND
Pin post (1 tuần/week): +10.000.000VND


Post share link

Share link bài từ Đẹp Online hoặc link website của khách hàng kèm mô tả dưới 400 chữ/Share PR articles on Đẹp Online & attach 1 hyperlink redirect to clients website. Caption length: maximum 400 words

Giá/Price: 8.000.000VND
Pin post (1 tuần/week): +12.000.000VND


Fanpage Livestream
Phát trực tiếp livestream/video
Live streaming livestream/video
 • Phát video theo hình thức Livestream trực tiếp trên Fanpage (nội dung được kiểm duyệt 2 ngày trước khi đăng)
  Play Video in the form of a Livestream on Fanpage (Content will be moderated 2 days before publishing)
 • Ghim top sự kiện trong suốt quá trình Livestream
  Pin top events during the Livestream
 • Xuất hiện tên thương hiệu + 1 link dẫn về Fanpage/website của khách hàng trong caption
  Include brand name + 1 link to customer’s FanPage/ Website in the caption
 • Thời lượng: 30-60 phút (có thể linh động tùy theo sự kiện)
  Duration:30-60 minutes(flexible depending on the event)

Giá/Price: 38.000.000VND

Chia sẻ livestream/Share livestream
 • Share livestream từ Fanpage khách hàng trên Fanpage Tạp chí Đẹp
  Share Livestream from customer Fanpage to Đẹp Magazine Fanpage
 • Ghim top sự kiện trong suốt quá trình Livestream
  Pin top events during the Livestream
 • Thời lượng: 30-60 phút (có thể linh động tùy theo sự kiện)
  Duration:30-60 minutes(flexible depending on the event)

Giá/Price: 25.000.000VND


Campaign
 • Giveaway/minigame kèm hashtag
  Giveaway/minigame. Mini-contest with special #hashtag for each campaign
 • Tối đa 3 post/dự án, Đẹp toàn quyền phụ trách nội dung
  Limit to 3 posts/ campaign. Đẹp takes responsibility for the content

Giá/Price: 30.000.000VND


Album ảnh | Image Album

Share album 5-10 ảnh, mô tả album dưới 400 chữ, mô tả từng ảnh dưới 100 chữ.
Share album include 5 - 10 images with caption: 400 words. Single photo caption: 100 words

Giá/Price: 15.000.000VND
Pin post (1 tuần/week): +10.000.000VND


Video

Share link ĐẹpTV (YouTube), mô tả dưới 400 chữ
Share link of Đẹp TV (Youtube) with description: 400 words

Giá/Price: 8.000.000VND


Upload video trực tiếp/Upload direct video

Giá/Price: 15.000.000VND
Pin post (1 tuần/week): +10.000.000VND


Facebook Story

Share 1 ảnh/video 15 giây kèm link của khách hàng
Share 1 image with client’s link

Giá/Price: 8.000.000VND

Đẹp Social