Báo giá | Quotation

Dịch vụ đặc biệt
Special Services

Insert tờ rơi khổ A5
Flyer insertion*(A5 size or bookmark)

Size: 105 x 145mm
Giá/Price: 1.500 VND/tờ/page
Số lượng/Quantity: 1.000


Insert tờ rơi khổ A4
Flyer insertion*(A4 size)

Size: 210 x 290mm
Giá/Price: 2.200 VND/tờ/page
Số lượng/Quantity: 1.000


Đính kèm sản phẩm vào tạp chí
Sampling* (sticking required)

Size: 105 x 145mm
Giá/Price: 5.000 VND/sản phẩm/product
Số lượng/Quantity: 1.000


Đóng gói sản phẩm
Cost for packaging

(bao nylon, theo yêu cầu/plastic bag, if required)

Giá/Price: 5.000 VND/tờ/page
Số lượng/Quantity: 1.000

GHI CHÚ | NOTE
 • (*) Chưa bao gồm phí in ấn và sản xuất
  Not inclusive of printing and production costs
 • (**) Chưa bao gồm 8% VAT/Subject to 10% VAT
 • (***) Kích thước sản phẩm tối đa 180 x 260 x 30mm và trọng lượng tối đa 500g
  500g/Maximum size 180 x 260 x 30mm and maximum weight 500g
 • (****) Các chi phí đặc biệt đã bao gồm chi phí nhân công đóng gói, vận chuyển
  Special costs include packaging and shipping costs

Chuyên đề ảnh 4 trang, có hoặc không có sản phẩm*
4 pages of photo feature with or without product placement*

Giá/Price: 135.000.000VND


Chuyên đề ảnh 6 trang, có hoặc không có sản phẩm*
6 pages of photo feature with or without product placement*

Giá/Price: 160.000.000VND

Chuyên đề sống xanh

Chuyên đề sống xanh

Chuyên đề Sống xanh / Green living feature

Ảnh bìa 1, có hoặc không có sản phẩm* (Được tặng 2 trang bài viết liên quan)
Cover photo with or without product placement (With complimentary 2 accompanied inside pages of advertorials)

Giá/Price: Liên hệ để báo giá / Contact for quotation

Ảnh trang bìa 1

Ảnh trang bìa 1 / Cover photo

GHI CHÚ | NOTE
 • (*) Tất cả chi phí trên chưa bao gồm phí chụp ảnh. Phí chụp ảnh sẽ phụ thuộc vào concept do hai bên thỏa thuận và có thể thay đổi theo từng thời điểm
  All costs are exclusive of photo shooting fees. Photography costs must be quoted based on agreeable concept and may vary from time to time
 • (**) Chưa bao gồm 8% VAT/Subject to 10% VAT
Đẹp In