Đẹp Instagram

RSS là gì ?
RSS (Really Simple Syndication) là một chuẩn tựa XML được rút gọn dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web (ví dụ như các tiêu đề tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các liên kết tin tức, tiêu đề, ảnh và tóm tắt

Dep.com.vn cung cấp những nội dung nào qua RSS ?
Dep.com.vn hiện tại cung cấp các kênh dữ liệu dưới đây theo định dạng chuẩn mới nhất RSS 2.0. Các nguồn kênh tin này là miễn phí cho việc sử dụng dưới mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Các thuộc tính đi kèm các nguồn tin này là bắt buộc

Tin nổi bật trong ngày Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Beauty Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Beauty Trends Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Make U Beautiful Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Review Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Diet & Fitness Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Fashion Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Trends Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Mix & Match Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Daily Style Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Events/Red-Carpets Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Feature Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Entertainment Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Chat Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Review Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Điện ảnh Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Sân khấu Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Âm nhạc Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Sách Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Celebrities Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Living Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Home Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Health Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Food Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Nấu ăn Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Làm bánh Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Gợi ý thực đơn Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Kỹ năng bếp núc Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Mẹo vặt nhà bếp Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Đi chợ hôm nay Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
........Review Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Lady talks Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Travel Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Đẹp Kids Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kids Know It All Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kids Fashion Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kids Can Do Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kids Healthy Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kids Shopping Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kids Đầu Bếp Nhí Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kids Choice Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kid’s World Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Dạy con Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Tech Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....TechNewsDaily Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Review Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Kinh nghiệm hay Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Đẹp Tech Q&A Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
Đẹp Chọn Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Ăn uống Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Sự kiện Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo
....Nhiệt Kế Thị Trường Add to My Yahoo Subscribe in NewsGator Online Add to Pluck Subscribe in Bloglines Subscribe in Rojo

Sử dụng RSS như thế nào
Các ứng dụng phổ biến về việc cung cấp và sử dụng RSS bao gồm:

  1. Sử dụng một chương trình Khai Thác Thông Tin (News Aggregator,News Spider) để thu thập, cập nhật và hiển thị các nguồn kênh tin dạng RSS
  2. Kết hợp nguồn kênh tin RSS vào một nhật trình Web (weblogs)

News Aggregators (hay trình Khai Thác Thông Tin) sẽ tải xuống và hiển thị các nguồn kênh tin RSS cho bạn. Có một số các chương trình dạng này cho phép bạn download miễn phí để cài đặt trên máy cá nhân hoặc sử dụng trực tiếp thông qua trình duyệt.

Các chương trình đọc RSS
Windows: Newz Crawler | FeedDemon | Awasu
Mac OS X:
Newsfire | NetNewsWire
Web:
Bloglines | My Yahoo! | NewsGator
Browser:
Mozilla Firefox | Microsoft Internet Explorer 7

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS khác được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Các giới hạn sử dụng
Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ Dep.com.vn

Nếu bạn định ghi dưới dạng văn bản, hãy ghi: "Dep.com.vn”. Nếu bạn định ghi dưới dạng đồ họa, hãy sử dụng biểu tượng của Dep.com.vn đi kèm trong mỗi nguồn tin

Dep.com.vn hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

Google+