Đẹp Instagram

Sản phẩm đột phá: Chanel Hydra Beauty Micro Serum

sản phẩm đột phá - 13/11/2015 16:14

Với Hydra Beauty Micro Serum, Chanel là thương hiệu đầu tiên giới thiệu tinh chất siêu vi lỏng tạo ra một cuộc cách mạng trong dưỡng ẩm.

Google+