logo Bạn là người Sài Gòn hoặc đã và đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn vẫn thường tự hào rằng mình rất yêu thành phố này. Vậy bạn có tự tin rằng mình biết nhiều điều về Nhà thờ Đức bà - một trong những biểu tượng của Sài Gòn không? Luật chơi: Hãy chọn đáp án mà bạn cho là đúng ở mỗi câu hỏi. Màu xanh là câu trả lời đúng. Màu đỏ là câu trả lời sai.

nhà thờ đức bà , sài gòn , news game