Đẹp Instagram

Kẻ mắt: Clinique Pretty Easy Liquid Eyelining Pen

kẻ mắt - 14/11/2015 19:28

Bút viền mắt nước chuẩn xác tạo viền mắt hoàn hảo chỉ với một nét vẽ đơn giản, dễ dàng.

Google+