logoTình dục có thể giúp người ta trông trẻ ra đến 12 tuổi, trung bình mỗi phụ nữ có 4 bạn tình trong đời cùng nhiều con số thú vị khác. Tất cả sẽ có trong Infographic dưới đây. 

Bài: Nguyễn Đăng

Infographic: Phương Thảo