logoVô sinh là một vấn đề phổ biến. Trên toàn thế giới, cứ 10 cặp vợ chồng có 1 cặp phải đối diện với nỗi buồn hiếm muộn. 

Bài: Bình Minh

Infographics: Phương Thảo