Hội chứng thai nh​i rượu (FAS) nằm trong nhóm những rối loạn nguy hiểm nhất, còn gọi là hội chứng rối loạn hình ảnh thai nhi (FASD).


Theo VietnamPlus

Hội chứng thai nhi rượu , Bà mẹ , Mang thai , Thai nhi