Việt Nam nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới.


Theo VietnamPlus

Hóa chất , Thuốc lá ngoại , Tỷ lệ hút thuốc , Hút thuốc thụ động , Khói thuốc , Tin đồ họa , Tin Infographics , Graphic News , Infographics