Những hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của Grammy 2016 thuộc về các ngôi sao sáng giá Taylor Swift, Meghan Trainor, Ed Sheeran hay Kendrick Lamar.


Theo VietnamPlus