Nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc được tổ chức khắp nơi trên cả nước vào tháng Giêng hàng năm:

Theo VietnamPLus