Liên hoan phim Cannes 2016 sẽ quy tụ hơn 30.000 nhà chuyên môn đến từ 134 quốc gia và có khoảng 4.000 phóng viên đến đưa tin


Theo VietnamPlus

Máy ảnh , Liên hoan phim Cannes , Infographics Graphic , News , Tin đồ họa , Tin Infographics