Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Cannes, Pháp đã công bố danh sách 20 bộ phim được chọn để tranh giải "Cành Cọ vàng".


Theo VietnamPlus

Liên hoan phim Cannes 2016 , Cành Cọ vàng , Tin đồ họa , Thông tin đồ họa Graphic news