Toàn bộ diễn biến vụ Minh Béo bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu bé trong buổi làm việc tại Mỹ ngày 23/3/2016.


Theo VietnamPlus

minh béo , lạm dụng tình dục trẻ em